Zabiegi rehabilitacyjne

W naszym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym świadczymy szereg usług z zakresu zabiegów rehabilitacyjnych umowy z NFZ. Zabiegi rehabilitacyjne dostosowane są do potrzeb pacjentów. 

Elektroterapia

Zabiegi z wykorzystaniem różnego typu lecznicze prądy – stałe lub zmienne, o różnej częstotliwości. Wskazania: bóle kręgosłupa, dyskopatie, nerwobóle, zwyrodnienie stawów, choroby reumatyczne, dystrofie mięśniowe, zapalenie tkanek miękkich, rwa kulszowa, bóle głowy, osteoporoza.

Laseroterapia

Stymulacja procesów leczniczych organizmu za pomocą promieniowania laserowego. Wskazania: choroby reumatoidalne i zwyrodnieniowe stawów, bóle po urazach, bóle mięśniowo-szkieletowe.

Magnetoterapia

Oddziaływanie na komórki polem magnetycznym. Przyspiesza gojenie się ran, zmniejsza ból i stany zapalne. Wskazania: bóle, stany zapalne, obrzęki, uszkodzenia kości, choroby krążenia, poprawa odporności.

Hydroterapia

Metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach. Wskazania: choroby reumatyczne i zwyrodnieniowe stawów, problemy z krążeniem, choroba Reynauda, schorzenia nerwów obwodowych, zwichnięcia, skręcenia, odmrożenia, urazy tkanek miękkich.

Ultradźwieki

Wykorzystywanie fal o niskiej częstotliwości do leczenia stanów bólowych i zapalnych. Wskazania: bóle narządów ruchu, skurcze mięśni, zapalenie kaletki maziowej, zespół Sudecka, uszkodzenie torebki stawowej, zapalenie ścięgien, nadwyrężenie mięśni, gojenie blizn, gojenie ran, poprawa cyrkulacji limfy.

Światłolecznictwo (lampa Sollux)

Nagrzewanie tkanek za pomocą lampy Sollux o silnym świetle podczerwonym. Wskazania: bóle kręgosłupa, mięśni, rwa kulszowa, ramienna, lumbago, dyskopatia, zapalenie stawów i nerwów, stłuczenia, skręcenia, przykurcze mięśniowe i stawowe, blizny i zrosty, półpasiec, trądzik młodzieńczy, zapalenie zatok.

Masaż suchy

Zbiór różnych technik i chwytów manualnych, które w sposób mechaniczny wpływają na różne partie ciała. Wskazania: odmrożenia, blizny pooperacyjne, zrosty, choroby obwodowych naczyń krwionośnych, choroba Raynauda, niewydolność krążenia, zaniki mięśniowe, niedowład, porażenia, nerwobóle, zapalenia nerwów, choroby mózgu i opon mózgowych.

Podciśnieniowa terapia uciskowa

Mechaniczna technika wykorzystująca podciśnienie w celu przyspieszenia i ułatwienia procesu gojenia. Wskazania: niewydolność żylna, zespół Reynauda, neuropatia, neuralgia, choroba niedokrwienna kończyn dolnych, angiopatia cukrzycowa, sinica kończyn-akrocyjanoza, algo dystrofia, przewlekłe obrzęki, otyłość, zwyrodnienie stawów.

Kinezyterapia

Leczenie ruchem. Ćwiczenia czynne, bierne, w obciążeniu, indywidualna praca z pacjentem. Wskazania: choroby układu ruchu, wady postawy, urazy, złamania, RZS, bóle reumatoidalne, bóle kręgosłupa, niedowład, porażenie kończyn, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroba Parkinsona, choroby płuc, choroby nowotworowe.

Fluidoterapia

Zabieg rozgrzewający i masujący wykonywany na kończyny górne . Do zabiegu używana jest zmielona kukurydza, która podgrzewa się do odpowiedniej temperatury. Wskazania: RZS, zaburzenia krążenia kończyn górnych, zmiany zwyrodnieniowe stawów palców i dłoni, złamania, stany pourazowe.

Tlenoterapia

Metoda leczenia tlenem polegającym na zwiększeniu stężenia tlenu we wdychanym powietrzu. Wskazania: niewydolność oddechu, rozszerzenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, duszności, bezdech senny.

Krioterapia miejscowa

Zabieg do którego wykorzystujemy ciekły azot medyczny. W momencie aplikacji na skórę temperatura ciekłego azotu wynosi od -100 st.C do 180 st. Wskazania: choroby reumatyczne tkanek miękkich, zespoły bólowe kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów, zwichnięcia.

Oferta w ramach NFZ

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pałac „ w Przełazach sp . z o. o. prowadzi rehabilitację ambulatoryjną w ramach umowy z NFZ w godzinach:

Poniedziałek
8.00 – 18.00
Wtotek
8.00 – 18.00
Środa
8.00 – 18.00
Czwartek
8.00 – 18.00
Piątek
8.00 – 18.00

Zasady rejestracji

Aby zarejestrować się u świadczeniodawcy pacjent może zgłosić się do rejestracji:

Od 1 stycznia 2015 r. każda osoba wpisana na listę oczekujących na skierowanie, musi dostarczyć do świadczeniobiorcy oryginał skierowania w ciągu 14 dni. W przeciwnym przypadku będzie skreślona z listy oczekujących. Z list oczekujących będą również skreślone osoby, które nie stawią się u świadczeniobiorcy w wyznaczonym terminie chyba, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Świadczeniobiorca ma wówczas obowiązek poinformować świadczeniodawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyznaczonej wizyty.

Przy zapisywaniu zgłaszających się pacjentów należy pamiętać:

  • świadczenia powinny być udzielone w możliwie najkrótszym terminie
  • świadczeniodawca jest zobowiązany do przyjęcia pacjenta w ustalonym terminie

Skierowanie

Żeby się zapisać na fizjoterapię potrzebują Państwo skierowania od lekarza (w praktyce dowolnego, pracującego w przychodni z kontraktem z NFZ).

W przypadku rehabilitacji ambulatoryjnej jest to SKIEROWANIE NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE.

Nagłówek skierowania odgrywa bardzo dużą rolę w procesie zapisywania się, ponieważ od niego zależy, czy dany podmiot leczniczy może takie skierowanie w ogóle przyjąć. Najczęstszą sytuacją, kiedy musimy odesłać pacjenta do lekarza z prośbą o poprawę skierowania jest przyniesienie SKIEROWANIA DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ. Poradnia specjalistyczna rehabilitacji to poradnia lekarza rehabilitacji, nie przychodnia fizjoterapeutyczna. W takiej przychodni lekarz rehabilitacji wystawia skierowanie na “zabiegi fizjoterapeutyczne”. Co istotne każdy lekarz może wystawić skierowanie bezpośrednio na “zabiegi fizjoterapeutyczne” co w dużej mierze upraszcza i skraca dostęp do fizjoterapii.

Jaki lekarz może wystawić skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne?

  • lekarz rodzinny
  • lekarz rehabilitacji ruchowej
  • lekarz specjalista: ortopedii, chirurgii, neurologii, neurochirurgii, reumatologii, chorób wewnętrznych, onkologii, urologii, pediatrii, endokrynologii, diabetologii, ginekologii, pulmonologii, kardiologii.

UWAGA: obecnie, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, na skierowaniu od lekarza nie ma wyszczególnionych konkretnych zabiegów.

Zabiegi, które będą wykonywane w trakcie fizjoterapii dobiera fizjoterapeuta podczas pierwszego spotkania, w oparciu o wywiad i diagnostykę funkcjonalną.

Jeżeli lekarz wypisze zabiegi to fizjoteraputa ma prawo, jeśli uzna za potrzebne zmienić je.

Skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia. W zakładzie rehabilitacji ambulatoryjnej w cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na 2 cykle zabiegowe.

Obowiązki Pacjenta

  • Na podstawie skierowania pacjent ma prawo wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy
  • W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się na wyznaczoną wizytę lub gdy zrezygnował ze świadczenia, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.
Oferujemy możliwość skorzystania z bazy noclegowo – wyżywieniowej Ośrodka dla pacjentów korzystających z zabiegów w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej.
Przewiń do góry