PFRON

Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków nr OD/08/1/23

Na podstawie art. 10 d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2023 r. informuję, że:

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” Sp. z o.o. w Przełazach, Przełazy 20, 66-218 Lubrza

z dniem 01 marca 2023 r. uzyskuje wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 1. z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 2. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 3. z dysfunkcją narządu słuchu,
 4. z dysfunkcją narządu wzroku,
 5. z upośledzeniem umysłowym,
 6. z chorobą psychiczną,
 7. z padaczką,
 8. ze schorzeniami układu krążenia,
 9. z autyzmem,
 10. kobiety po mastektomii,
 11. z chorobami neurologicznymi,
 12. z mukowiscydozą,
 13. z wadami postawy,
 14. z zaburzeniami depresyjnymi,
 15. z zaburzeniami głosu i mowy,
 16. z zaburzeniami nerwicowymi,
 17. z zespołem Downa,
 18. ze schorzeniami kręgosłupa,
 19. ze schorzeniami laryngologicznymi,
 20. ze schorzeniami reumatycznymi,
 21. ze schorzeniami układu oddechowego,
 22. ze skoliozą,
 23. z cukrzycą,
 24. ze stwardnieniem rozsianym

na następujące turnusy rehabilitacyjne:
1) usprawniająco – rekreacyjne

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 01 marca 2026 r.

Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/08/1/23

Na podstawie art. 10d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2022 r., uzupełnionego w dniu 11.01.2023 r. informuję, że:

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach Sp. z o.o. Przełazy 20, 66-218 Lubrza

z dniem 19 stycznia 2023 r. roku uzyskuje wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest uprawniony do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:

1. usprawniająco-rekreacyjnych dla grupy osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z autyzmem,
 • kobiety po mastektomii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z mukowiscydozą,
 • z wadami postawy,
 • z zaburzeniami depresyjnymi,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z zaburzeniami nerwicowymi,
 • z zespołem Downa,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami reumatycznymi,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze skoliozą,
 • z cukrzycą,
 • ze stwardnieniem rozsianym.

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 19 stycznia 2026 r.

Przewiń do góry