Terminarz i cennik turnusów usprawniająco-rehabilitacyjnych

data rozpoczęcia data zakończenia cena
TURNUS I 03 maja 2018 16 maja 2018 1450, zł
TURNUS II 17 maja 2018 30 maja 2018 1450,zł
TURNUS III 03 czerwca 2018 16 czerwca 2018 1500, zł
TURNUS IV 17 czerwca 2018 30 czerwca 2018 1500, zł
TURNUS V 01 lipca 2018 14 lipca 2018 1500, zł
TURNUS VI 15 lipca 2018 28 lipca 2018 1500,zł
TURNUS VII 29 lipca 2018 11 sierpnia 2018 1500, zł
TURNUS VIII 12 sierpnia 2018 19 sierpnia 2018 700 ,zł
TURNUS IX 20 sierpnia 2018 02 września 2018 1500, zł
TURNUS X 03 września 2018 16 września 2018 1450, zł
TURNUS XI 17 września 2018 30 października 2018 1400, zł
TURNUS XII 01 października 2018 14 października 2018 1350, zł

UWAGA!

Dla osób nie korzystających z zabiegów rehabilitacyjnych lub korzystających na podstawie „Skierowania na zabiegi” (refundowane przez NFZ), cena jest obniżona o kwotę 120 zł.
Wzór skierowania na zabiegi do pobrania poniżej.

Rejestry

Rejestr organizatorów turnusów: OR/08/1/16 do 22.10.2019r.
Rejestr Ośrodków: OD/08/2/16 do 31.10.2019r.

Wzór skierowania na zabiegi