Dokumenty rekrutacyjne do projektu dostępne pod linkami:

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Wniosek o włączenie do Programu polityki zdrowotnej

 

Aby zostać zakwalifikowanym do projektu proszę przesłać pełną dokumentację na adres:

 

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pałac” sp. z o.o. w Przełazach

Przełazy 20
66-218 Lubrza

 

Projekt pn. „Rehabilitacja w Przełazach 2019-2020” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa VI Regionalny rynek pracy, Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowotnych i bezpiecznych miejsc pracy gwarantuje wsparcie oparte na „Programie profilaktyki zdrowotnej dla województwa lubuskiego". Obejmuje świadczenia rehabilitacji medycznej, tj.: fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, masaże, ale również działania informacyjno-edukacyjne, konsultacje medyczne, edukację zdrowotną, wsparcie psychologiczne i szkolenia. Skorzystać z nich mogą osoby w wieku aktywności zawodowej, zarówno pracujące, jak i planujące powrócić do pracy, u których zidentyfikowano schorzenia układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, związane ze sposobem wykonywanej pracy.

W projekcie może uczestniczyć 600 osób, informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Pałac" w Przełazach oraz w lokalnych punktach informacyjnych. Dla uczestników zaplanowano 2-tygodniowe turnusy rehabilitacyjne

obejmujące po¬byt z wyżywieniem oraz podstawowy cykl rehabilitacyjny, tj.: konsultacje medyczne, zabiegi fizykoterapeutyczne (3 formy terapii po 10 zabiegów), ćwiczenia oraz końcową konsultację medyczną. Ponadto uczestnicy projektu będą objęci grupowym oraz indywidualnym wsparciem psychologicznym. Realizacja projektu zwiększy liczbę osób, które poprzez zabiegi rehabilitacyjne poprawią swoją sprawność. Przyczyni się również do zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz zwiększy wiedzę uczestników i ich rodzin na temat przeciwdziałania stanom chorobowym poprzez rehabilitację. Co ważne, realizacja projektu jest dodatkowym świadczeniem. Uzupełnia działania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac" w Przełazach od 17 lat pro¬wadzi rehabilitację leczniczą. Jednorazowo na turnusie przebywać może 50 osób, w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych wyposażonych w łazienki, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada aktualny wpis organizatora turnusów rehabilitacyjnych i ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego. Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac" w Przełazach prowadzi całoroczną rehabilitację ambulatoryjną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.