Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pałac” sp. z o.o. w Przełazach

Przełazy 20
66-218 Lubrza
NIP: 927-19-23-419
REGON: 080472886-00024

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A. 1 oddział w Świebodzinie
14 1090 1593 0000 0001 1486 4454

Telefon

Sekretariat: 68 381 12 95
Rehabilitacja: 514 725 216
Prezes: 606 457 926